W ramach
kopalni Pstrowski

(1973-1997)

1801 1841 1872 1922 1926-1973 1973-1997 1991-obecnie

Funkcjonujące w Zabrzu na północ od rzeki Bytomki kopalnie: Concordia, Ludwik, Jadwiga (później Pstrowski), Mikulczyce i Rokitnica, na skutek wyczerpywania się złóż, były łączone. W roku 1973 powstało przedsiębiorstwo pn. Koplnia Węgla Kamiennego „Pstrowski”. KWK „Pstrowski” w 1994 roku po wyczerpaniu ipłacalnych do wydobycia złóż, postawiona została w stan likwidacji, która trwała do 1997 roku. Od 202 roku resztkowe zasoby na tym obszarze eksploatuje pierwsza w Polsce po II wojnie światowej prywatna kopalnia – Zakład Górniczy Siltech Sp. z o.o.

Plan rejonu szybu Maciej, 1944 r.

Szyb Maciej 1934 r.

Schemat odwadniania Kopalni Węgla Kamiennego "Pstrowski"

Schemat odwadniania Kopalni Węgla Kamiennego „Pstrowski”

Poprzednie
zdarzenie

Następne
zdarzenie