Powstanie Kopalni Concordia i Amalia

(1801, 1841)

Okres rozwoju i świetności kopalni Concordia, XIX/XX w.

(1872)

Szyb Maciej, powstanie i znaczenie dla Concordii

(1922)

Kopalnia Concordia oraz Ludwik-Concordia do 1973 roku

(1926 – 1973)

W ramach kopalni Pstrowski

(1973-1997)

Transformacja

(1992 – obecnie)