WODA Z SZYBU MACIEJ

Woda z Szybu Maciej

Ujęcie wody pitnej Szyb Maciej powstało w 1993 roku w Zabrzu -Maciejowie, w wyniku przekształcenia górniczego szybu Maciej, zgłębionego na początku XX wieku przez dawną Kopalnię „Concordia”. W związku z zakończeniem wydobycia węgla i planowaną likwidacją przez późniejszego właściciela tj. Kopalnię Węgla Kamiennego „Pstrowski” podziemnej i powierzchniowej części zakładu górniczego w rejonie Szybu Maciej, przewidywana była także likwidacja zbędnego szybu.

Przedsiębiorstwo Górnicze DEM EX Sp. z o.o. zaoferowało Kopalni odstąpienie od tego planu i zgodnie z własną koncepcją opracowało projekt przekształcenia szybu w ujęcie wody. Zaproponowany projekt przewidywał likwidację dolnego odcinka szybu, a w górnej części szybu urządzenie szybowego ujęcia wody zasilanego z triasowego poziomu wodonośnego przecinającego szyb na głębokości od ok. 70 – 80m. W roku 1993 projekt został zrealizowany i od tego czasu funkcjonuje ujęcie wody zgodnie z pierwotnym zamierzeniem.

W szybie zabudowane są 2 pompy głębinowe (w tym jedna rezerwowa) odprowadzające wodę do pobliskiej Stacji Wodnej, skąd po przefiltrowaniu przez filtry żwirowe przekazywana jest odbiorcom. Woda z ujęcia jest wodą średniozmineralizowaną wapniowo-magnezową o doskonałych właściwościach smakowych i stałej temperaturze ok. 8-9°C.

Woda z Szybu Maciej poddawana jest systematycznym badaniom fizyko-chemicznym i mikrobiologicznym.

Czytaj więcej
Referat: Likwidacja szybu „Maciej” z przekształceniem w studnię głębinową