Kopalnia Concordia
oraz Ludwik-Concordia do 1973 roku

(1926 – 1973)

1801 1841 1872 1922 1926-1973 1973-1997 1991-obecnie

W 1926 roku spółka Donnersmarckhütte wraz z kopalnią Concordia weszła w skład spółki Oberhütten. W roku 1938 kopalnię Concordia zakupiło Gwarectwo Castellengo-Abwehr należące do koncernu Ballestrema z siedzibą w Gliwicach. Kopalnia położyła nacisk na wykorzystanie swoich zasobów w partii zachodniej. Działalność wydobywcza, poza kurczącymi się możliwościami, była uwarunkowana także zmieniającą się sytuacja zewnętrzną ekonomiczną i polityczną (wieli kryzys ekonomiczny, wojny światowe, po 1945 roku w ramach państwa polskiego). Widoczny był schyłek wydobycia. W 1958 roku Concordia została połączona z sąsiednią kopalnią Ludwik. Powstała kopalnia Ludwik-Concordia zakończyła swoją działalność w 1970 roku po włączeniu do kopalni Rokitnica, która 3 lata później weszła w skład kopalni Pstrowski

Mapa Zabrze, Szyb Maciej, ok. 1930

Przekroje szybów i szybików kopalni Ludwik-Concordia

Dom Kawalera, obecnie siedziba Demiex, 1999 r.

Plan rejonu szybu Maciej, 1944 r.

Szyb Maciej 1934 r.

Poprzednie
zdarzenie

Następne
zdarzenie