Szyb Maciej,
powstanie i znaczenie dla Concordii

(1922)

1801 1841 1872 1922 1926-1973 1973-1997 1991-obecnie

W 1916 roku kopalnia Concordia powiększyła obszar górniczy w kierunku zachodnim o pole Belfort. Od głównych szybów w tym kierunku poprowadzone zostały dla przekopy na poziomach 220 m i 575 m.

Pierwszy z nich w 1921 dotarł do Maciejowa gdzie wydrążono szyb Maciej z funkcją wentylacyjną. Wokół niego powstał zabudowania, a także infrastruktura niezbędna dla zjazdu załogi, transportu materiałów, a póxniej wydobycia węgla i skały płonnej. szyb Maciej miał odbudować potencjał wydobywczy kopalni poprzez racjonalną eksploatację cieńszych i mocno pofałdowanych pokładow grupy 600 i 700. W rejonie szybu Maciej kopalnia Concordia w 1978 roku wydobyła ostatnią tonę węgla w swojej historii.

Informacja Prasowa o budowie szybu

Mapa Zabrze, Szyb Maciej, ok. 1930

Eksploatacja pokładów 710 i 705 w rejonie szybu Maciej

Plan rejonu szybu Maciej, 1944 r.

Szyb Maciej 1934 r.

Eksploatacja pokładów 710 i 705 w rejonie szybu Maciej

Poprzednie
zdarzenie

Następne
zdarzenie