Okres rozwoju i świetności
kopalni Concordia, XIX/XX w.

(1872)

1801 1841 1872 1922 1926-1973 1973-1997 1991-obecnie

W 1872 roku kopalnia Concordia i włączona do niej kopalnia Amalia wraz z hutą Donnersmarck i koksownią stały się własnością nowoutworzonej spółki akcyjnej Donnersmarckhütte, Oberschlesische Eisen und Kohlenwerke, Aktien Gesellschaft co zapewniło kopalni dalszy rozwój.

Powiększony został obszar górniczy kopalni do 1.6 mln m2, główny szyb Concordia został pogłębiony i osiągnął poziom 575 m, wprowadzone zostały nowoczesne urządzenia, nastąpiła rozbudowa infrastruktury kopalni na powierzchni. W 1906 roku kopalnia Concordia osiągnęła szczytowe w całej swojej historii wydobycie, które wyniosło 1 186 080 ton.

Kopalnia Concordia, lata 30-te XX w.

Dawne zabudowania kopalni Concordia i Donnersmarckhütte

Budynek dyrekcji spółki Donnersmarckhütte, 1907 r

Kopalnia Concordia, lata 30-te XX w.

Sandkolonie i Donnersmarckhütte, lata 30-te XX w.

Dawne zabudowania kopalni Concordia i Donnersmarckhütte

Szyb
Shaft
Głębokość
Depth
Wyposażenie
Inventory
Funkcja
Function
Julia230 mParowa maszyna wyciągowa, przedział drabinowy
Steam winding engine, ladder compartment
Wydobywczy, wentylacyjny, wodny, zjazdowy
Extractive, ventillating, Julia 230 m water, downcast
Schmidt141 mElektryczna maszyna wyciągowa, przedział drabinowy
Electrical winding engine, ladder compartment
Zjazdowy, wydobywczy, wdechowy
Downcast, extractive, inspiratory
Guido30 mPrzedział drabinowy
Ladder compartment
Drzewny, wdechowy
Wooden, inspiratory
Concordia590 mParowa maszyna wyciągowa
Steam winding engine
Wydobywczy, zjazdowy, wodny, wdechowy
Extractive, downcast, water, inspiratory
Rodon115 mPrzedział drabinowy
Ladder compartment
Wdechowy
Inspiratory
Michael60 mPrzedział drabinowy, piec wentylacyjny
Ladder compartment, ventillation furnace
Wentylacyjny
Ventillating
Maria Anna145 mPrzedział drabinowy
Ladder compartment
Wdechowy
Inspiratory
Wetter87 mPiec wentylacyjny
Ventillation furnace
Wdechowy/wydechowy
Inspiratory/expiratory
Grenz24 mWentylator Guibal
Guibal fan
Wentylacyjny
Ventillating

Przekrój geologiczny wschód-zachód, rejon głównych szybów

Poprzednie
zdarzenie

Następne
zdarzenie