„STRÓJ ŚLĄSKI NA FOTOGRAFII” WYSTAWA | 5-31 marca 2024 r.

Zapaski, jakle, chusty i kiecki. Kiedyś naturalne elementy stroju regionalnego, dziś widywane często jako eksponaty muzealne ubierane okazjonalnie przez największe pasjonatki tradycji. Grupa kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich „Frelki w Lubszy” podjęła się zadania ukazania piękna śląskich strojów na współczesnej fotografii, by – jak deklarują – „ocalić je od zapomnienia”.

Fotografie zostały wykonane na przestrzeni kilku miesięcy. W trudnym procesie realizacji zadania Koło Gospodyń Wiejskich „Frelki w Lubszy” mogło liczyć na silne wsparcie społeczności lokalnej. Poszczególne elementy strojów zostały wypożyczone z Muzeum Regionalnego im. Józefa Lompy w Lubszy oraz Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Kamienicy. Mieszkańcy sąsiednich miejscowości udostępnili swoje prywatne kolekcje. Finalne kreacje zostały skompletowane przez panie z Lubszy, które zdecydowały się także pozować do zdjęć. Sylwetki w tradycyjnych strojach śląskich zaprezentowano na tle krajobrazu Lubszy i okolic. 

Intencją twórców tego cyklu fotografii było ukazanie – bez przesadnej stylizacji – urokliwego obrazu typowej śląskiej wsi. Na fotografiach nie znajdziemy charakterystycznych elementów, które mogłyby wskazywać na datę wykonania zdjęć. Autorzy chcieli w ten sposób uzyskać ciekawy efekt. Można bowiem odnieść wrażenie, że prezentowane kadry – zamiast współczesności – przedstawiają sceny z początku XX wieku. Czy można tym samym uznać, że natura, cykl życia, przemijanie i odrodzenie dotyczy nas zawsze tak samo? Dziś. Wczoraj. Wiecznie?